Lillehammer KFK

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Hensikten med klubbhåndboken er at klubbens støtteapparat, foreldre og selvsagt utøvere/spillere skal ha lett tilgang til informasjon som angår fotballklubben.

Klubbhåndboken skal sikre kontinuitet i det som bestemmes og gjøres på ulike nivå, og skal sammen med sportsplanen sikre at våre lag drives i henhold til NFF sine verdier, samtidig skal disse to referansene gi en retning for hvordan klubben skal styres og ledes.

Den er utarbeidet av styret i samarbeid med administrasjon og sport i løpet av 2018 i forbindelse med omorganisering av klubben og revisjon av sportsplanen.
Klubbhåndboka ble vedtatt på årsmøtet 21. februar 2019, og den skal ved behov oppdateres årlig.

Som vedlegg finne du selve klubbhåndboka, samt de aktuelle vedlegg det vises til underveis i håndboka.

Lillehammer Kvinnefotballklubb - stiftet 2.11.1987
Besøksadresse: Klubbhuset på Stampesletta
Postnr/Sted: 2603 Lillehammer
Epostadresse: d
agligleder@lkfk.no
Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til terje.tollefsrud@visma.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift