Lillehammer KFK

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

 

LKFK ble i 2015 tatt opp som Kvalitetsklubb på nivå 1. Dette er et prosjket gjennom NFF og Indre Østland fotballkrets.

 

NFFs handlingsplan for 2016-2019, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Vi introduserer kriterier på tre nivåer som basis for god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klarere struktur.

 

Kvalitetsklubb er delt inn i tre nivåer.

Nivå 1:  NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Nivå 2: NFF kvalitetsklubb 2 er det andre av tre nivåer i NFFs klubbutviklingshierarki. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Nivå 2 utfordrer klubbene videre fra det første og grunnleggende nivået.

 

Nivå 3: NFF kvalitetsklubb 3 er det øverste av tre nivåer i NFFs klubbutviklingshierarki og bygger videre på de to første nivåene. Det stilles store krav til klubber som ønsker å nå dette nivået. Godt planverk og evne til realisering av disse er en forutsetning.

 

LKFK har satt sammen en prosjektgruppe som har hovedansvaret for fremdriften i prosjektet. Kvalitetsklubbprosjektet er en unik mulighet for klubben å bli enda mer strukturert og organisert.

Klubben skal fullføre 18 kriteringspunkter på veien til sertifisering som kvalitetsklubb på nivå 1. Du kan lese mer om kriterier, referater og annet i undermenyen.

Lillehammer Kvinnefotballklubb - stiftet 2.11.1987
Besøksadresse: Klubbhuset på Stampesletta
Postnr/Sted: 2603 Lillehammer
Epostadresse: d
agligleder@lkfk.no
Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til terje.tollefsrud@visma.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift