Lillehammer KFK

Hospitering - Rutine

Hospitering - Rutine
RELATERTE DOKUMENTER
Oversikt Hospitering

Hospitering

Hospitering er et viktig virkemiddel i klubbens spillerutvikling og gjelder spillere fra 12 år. Det skal ikke foregå hospitering i aldersgruppen 6-11 år. I spesielle tilfeller kan dette fravikes.

De beste spillere som har innehar fotballferdigheter som er over sitt eget årstrinn skal tilbys hospitering. En hospiteringsspiller skal kunne markere seg godt, både teknisk, taktisk og mentalt, på trinnet over.

Kriterier for deltakelse Hospitering:

 • Ønsker å trene mer
 • Er moden for å trene utenfor egen årgang
 • Innehar tekniske og relasjonelle ferdigheter som er over sitt eget årstrinn
 • Viser gode holdninger gjennom:
  • topp treningsoppmøte
  • punktlig og konsentrert på trening
  • mottakelig for coaching
  • yter maksimalt på trening
  • opptrer støttende og inkluderende ovenfor medspillere

Retningslinjer for Hospitering:

 • Tilbudet kan gjelde både trening og kamp
 • Tilbudet gjelder 4 uker av gangen
 • Spiller tilhører sin egen årsklasse
 • Spiller melder forfall til hosp.trener
 • Gjelder dette mange spillere, må hovedtrener lage en rulleringsliste
 • Tilbudet bør ikke overstige 2 spillere om gangen
 • Majoriteten av treninger bør være på hosp. lag

Rutine for Hospitering:

(A) = Hovedtrener til spiller (eget lag)

(B) = Hospiterende Hovedtrener (hospiterende lag)

(C) = Spillerutvikler

 • Hospitering initieres av (A)
 • (A) kontakter (B) og evt (C), som finner treningsøkt(er) som passer best
 • (A) avklarer med spiller og foresatte om hospiteringen. Spilleren har siste ordet i dette
 • Hospiteringen evalueres kontinuerlig i trenerforum med agenda:
  • Takler spilleren nivået
  • Glir spilleren inn i det sosiale miljøet
  • Hvordan er treningsbelastning totalt sett
  • Skal hospitering fortsette i ny periode evt avsluttes
  • Skal spiller flyttes opp på permanent basis
 • Hospiteringskontrakt skal skrives i hvert tilfelle sammen med spiller, og skal være tydelig for alle parter hva angår:
  • Varighet
  • Hyppighet
  • Trening og/eller kamp
  • Mål for perioden
 • Kopi av avtale skal leveres Spillerutvikler
 • Etter endt hospiteringsperiode skal denne i hvert tilfelle evalueres sammen med spiller
 • Kopi av evaluerings skjema skal leveres Spillerutvikler

Lillehammer Kvinnefotballklubb - stiftet 2.11.1987
Besøksadresse: Klubbhuset på Stampesletta
Postnr/Sted: 2603 Lillehammer
Epostadresse: d
agligleder@lkfk.no
Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til terje.tollefsrud@visma.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift