Lillehammer KFK

Sportsplan

Sportsplan

Alle som gjør en jobb for jentefotballen i LKFK bør lese hele eller deler av «Sportsplan for Lillehammer kvinnefotballklubb 2019-2023»

Sportsplanen ble vedtatt av årsmøtet i LKFK i 21. februar, og gjelder fra nevnte dato.


Vår visjon

Flest mulig - Lengst mulig – Best mulig

LKFK er en breddeklubb som skal skape god kvalitet i alt vi gjør. Det er lov å delta fordi vennene gjør det, og det er lov å ha et ønske om å bli god. Uansett skal alle forholde seg til de retningslinjer som klubben legger. En satsning på alle vil resultere i at mange får oppleve grunnverdier som idrettsglede, fellesskap og helse, og medføre at mange fortsetter med idrett. Dette fører til at veldig mange synes at LKFK er en trygg og god klubb å være i, både idrettsmessig og sosialt.

Planen slår fast at det er klubben som skal ha styringen i klubben. Samtidig er klubben 100 prosent avhengig av at foreldre er med og styrer klubben.

Gode mål

Gjennom årsmøtet har LKFK blant annet satt seg mål som:

  • Vi skal ha jentelag i alle grender i barnefotballen fra 1. klasse
  • Vi skal samarbeide med andre fotballklubber i Lillehammer og omegn
  • Vi skal være i toppen av 2. divisjon innen 2023
  • Aktivt utvikle trenerkompetanse
  • Etablere egen utviklingsgruppe i ungdomsfotballen
  • Være representert med keeper på kretsens landslagsskoler for alle årganger
  • Være representert med spillere på kretsens landslagsskoler for alle årganger

Sportsplanen vil være et nyttig verktøy for alle dem som skal rigge opp et godt fotballtilbud for fotballjenter i LKFK.

Lillehammer Kvinnefotballklubb - stiftet 2.11.1987
Besøksadresse: Klubbhuset på Stampesletta
Postnr/Sted: 2603 Lillehammer
Epostadresse: d
agligleder@lkfk.no
Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nettsider sendes til terje.tollefsrud@visma.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift